Skip to content High contrast mode
Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.technika rolnicza i leśna

Tuition fee PLN2,600 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..icza_i_lesna.html 

Overview

Absolwent posiada umiejętność wykorzystania nauk podstawowych, ogólnotechnicznych i zawodowych do rozwiązywania współczesnych i przyszłościowych zadań inżynierskich z zakresu techniki rolniczej, leśnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Ponad to jest przygodowy do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa a także jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza oraz umiejętności organizacyjne. Znają metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania produkcją.

Programme structure

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki, chemii) oraz technologii informacyjnych i grafiki inżynierskiej jak również mechaniki technicznej i nauki o materiałach oraz podstaw produkcji zwierzęcej.

II rok

Podczas drugiego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu: produkcji rolniczej, podstaw produkcji leśnej, technologii przetwórstwa zbożowego i paszowego, maszynoznawstwa przetwórstwa spożywczego i pozyskiwania energii odnawialnej.

III rok

Podczas trzeciego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu: technologii przetwórstwa surowca drzewnego, ogrodnictwa, techniki ochrony roślin, mechanizacji produkcji zwierzęcej, kształtowania terenów zieleni, pojazdów rolniczych i leśnych.

IV rok

Podczas 7 semestru studiów realizowane są przedmioty z zakresu: eksploatacji i diagnostyki maszyn i urządzeń rolniczych, leśnych i przetwórstwa rolno – spożywczego jak również prowadzenia działalności gospodarczej i logistyki.

Career opportunities

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwi absolwentowi zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją roślinną lub zwierzęcą. Absolwent jest także przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami techniki rolniczej i leśnej.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Apply now! Fall semester 2020/21
Application deadline
Aug 16, 2020 23:59:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2020
Apply now! Fall semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2020/21
Application deadline
Aug 16, 2020 23:59:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2020
Apply now! Fall semester 2019/20
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States