Skip to content High contrast mode

Został otwarty nabór wniosków w programie stypendialnym im. Ignacego Łukasiewicza dla studentów zagranicznych!
The call for applications under the The Łukasiewicz Scholarship Programme – Open Call!


PL:
Oferta stypendialna skierowana jest do cudzoziemców – obywateli państw wskazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako priorytetowe dla Programu tj.: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam; również do pozostałych krajów objętych Oficjalną Pomocą Rozwojową, z wyłączeniem krajów rozwijających się Europy i Azji Centralnej (lista krajów, których obywatele mogą ubiegać się o stypendium w ramach Programu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu)

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w języku polskim lub angielskim.

Nabór wniosków trwa do 16 marca 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-kolejnej-edycji-programu-im-lukasiewicza

ENG:
The scholarship offer is addressed to foreigners, given to nationals of the following countries indicated by the Ministry of Foreign Affairs: Angola, Ethiopia, Philippines, India, Indonesia, Kenya, Colombia, Lebanon, Mexico, Myanmar, Nigeria, Palestine, Peru, South Africa, Senegal, Tanzania, Uganda, Vietnam; also to other countries covered by Official Development Assistance, with the exception of developing countries of Europe and Central Asia (the list of countries whose citizens may apply for a scholarship under the Programme is attached as Appendix no. 1 to the Regulations).

Participation in the Programme enable to undertake tuition-free 2nd cycle studies (Master degree studies) in Poland.

The call for applications shall be conducted until 16 March 2020, 3 pm Central European Time (Warsaw local time).

More information can be found here: nawa.gov.pl/en/nawa/news/the-lukasiewicz-scholarship-programme-open-call

6 Feb 2020