Skip to content High contrast mode

Został otwarty konkurs na stypendium Programu Banacha!
The call for applications under the Banach Programme – Open Call!


PL:
Oferta stypendialna skierowana jest do obywateli państw wskazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako priorytetowe dla programu tj.: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także następujących krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia.

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w języku polskim lub angielskim.

Nabór wniosków trwa do 16 marca 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zostan-stypendysta-nawa-z-programem-banacha-rozpoczynamy-kolejna-edycje-konkursu

ENG:
The Scholarship offer is addressed to the citizens of countries identified by the Ministry of Foreign Affairs as having priority status for the Programme: Belarus, Ukraine, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, as well as the following Western Balkan countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, North Macedonia and Serbia.

Participation in the Programme enable to undertake tuition-free 2nd cycle studies (Master degree studies) in Poland.

The call for applications shall be conducted until 16 March 2020, 3 pm Central European Time (Warsaw local time).

More information can be found here: nawa.gov.pl/en/nawa/news/become-a-nawa-scholarship-holder-with-banach-programme

6 Feb 2020