Skip to content High contrast mode

Dowiedz się więcej o rekrutacji i naszym Uniwersytecie! | Learn more about recruitment and our University!


Kandydacie, chcesz wiedzieć więcej o życiu studenta UPWr i zasadach przyjmowania na nasz Uniwersytet?

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium, z którego dowiedzie się, jak rekrutować, poznacie wymogi na studia, a także dowiecie się jak wygląda życie studenta. W webinarium wezmą udział pracownicy Biura Rekrutacji i studenci, którym będziecie mogli zadawać pytania.

Rejestracja: TUTAJ

Więcej informacji i rejestracja dostępne na stronie: język ukraiński, język rosyjski!

Tymczasem poznajcie bohaterów naszych filmów „Studia-Życie-Kariera”: FILMY


Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocja ZagranicznaCandidate, do you want to know more about the life of the UPWr student and the admission rules to our University?

We invite you to participate in the webinar, from which you will learn how to recruit, learn about the requirements for studies, as well as learn about the student’s life. The webinar will be attended by employees of the Admissions Office and students, if you have any questions, you can ask them.

More information can be found here SOON!

In the meantime meet our protagonists of movies “Studies-Life-Carrier”: MOVIES

Project financed by the Polish National Agency for Academic Exchange as a part of the Foreign Promotion Program.

28 May 2020