The App for students EMERGENCY.edu , Aplikacja dla studentów EMERGENCY.edu

Photo illustrating the news item

The app EMERGENCY.edu has been developed by our students and for students.
Aplikacja EMERGENCY.edu została opracowana przez studentów i dla studentów.


The app is free and contains the most important information related to safety matters: contacts to hospitals, the police, maps, contact for psychological help and the most important legal issues.
The application works in 5 languages, even offline.

You can download the app from App store or Google Play storeAplikacja jest darmowa i znajdują się w niej najważniejsze informacje związane ze sprawami bezpieczeństwa: kontakty do szpitali, na policje, mapy, kontakt do pomocy psychologicznej oraz najważniejsze kwestie prawne.
Aplikacja działa w 5 językach, także offline.

Możesz pobrać aplkację z App store lub Google Play store

3 Aug 2020