Rekrutacja na studia II stopnia w języku polskim

Photo illustrating the news item

1 grudnia 2021 r. rozpoczynamy nabór na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim. Sprawdź naszą ofertę!


Kandydaci!

W tym roku oferujemy następujące kierunki na studiach II stopnia:

- agrobiznes,
- architektura krajobrazu,
- biotechnologia,
- budownictwo,
- geodezja i kartografia,
- gospodarka przestrzenna,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- inżynieria i gospodarka wodna,
- inżynieria środowiska,
- ochrona środowiska,
- odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
- ogrodnictwo,
- rolnictwo,
- technologia żywności i żywienie człowieka,
- zarządzanie i inżynieria produkcji,
- zarządzanie jakością i analiza żywności,
- zootechnika.


W razie pytań napisz do nas: admission@upwr.edu.pl

16 Nov 2021