Skip to content High contrast mode

lic.bioinformatyka

Tuition fee €600.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..oinformatyka.html 

Overview

Student podczas studiów na kierunku BIOINFORMATYKA uzyskuje wiedzę z biologii (zwłaszcza genetyki) oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania i zdolnościach do przedmiotów ścisłych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach bioinformatyka, biologia, zootechnika i rolnictwo oraz kierunkach pokrewnych.

Programme structure

I rok

Chemia, fizyka, matematyka, botanika, zoologia, technologia informacyjna, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, statystyka, wybrane działy matematyki wyższej, ekonomia, podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, biochemia, genetyka, biologia komórki

II rok

Estymacja parametrów, programy komputerowe, pakiety statystyczne, techniki mikroskopowe, język obcy, wprowadzenie do bioinfomatyki, testowanie hipotez, biologia molekularna, język obcy, zastosowanie technik informatycznych w biologii człowieka

III rok

Genomika i proteomika, genetyka populacji, planowanie eksperymentów, algorytmy obliczeniowe, pracownia informatyczna, język obcy, badanie genomu metodami genetyki molekularnej, podstawy statystycznego modelowania danych, biometeorologia, biomonitoring środowiska, indeksy biologiczne, techniki analityczne w biologii

Career opportunities

Absolwent bioinformatyki ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
May 1, 2019
Application deadline
Jul 6, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019
Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
Jul 7, 2019
Application deadline
Sep 10, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States