Skip to content High contrast mode

lic.biologia człowieka

Tuition fee €600.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..ia_czlowieka.html 

Overview

Absolwent studiów licencjackich Biologii człowieka zdobędzie wiedzę dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (biologii, fizyki i chemii, geologii etc) i pokrewnych (m.in. archeologii), co wynika z interdyscyplinarnego charakteru biologii człowieka (antropologii fizycznej). Będzie umiał wyjaśniać i opisywać zróżnicowanie budowy i zachowań człowieka w czasie i w przestrzeni oraz złożone reguły funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Pozna podstawowe techniki pomiarów i obserwacji w pracowni i w terenie. Odbędzie interesujące praktyki związane z kierunkiem studiów, m.in. na wykopaliskach archeologicznych, laboratoriach medycznych, ergonomicznych, kryminalistycznych, w instytutach naukowo-badawczych.

Programme structure

I rok

Przedmioty ogólnobiologiczne i podstawowe: botanika, zoologia, chemia i biochemia, fizyka, matematyka i statystyka, geologia, biologia komórki i histologia zwierząt, antropologia ogólna.

II rok

Przedmioty podstawowe dla biologii człowieka: genetyka, anatomia i fizjologia człowieka, antropometria, ekologia człowieka, mikrobiologia i parazytologia, archeologia i paleontologia.

III rok

Przedmioty specjalistyczne: antropogeneza i ewolucjonizm, prymatologia, genomika, anatomia topograficzna, immunologia.

W programie studiów jest też wiele interesujących, specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych pozwalających na zdobycie praktycznych umiejętności, np. w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, archeologii podwodnej, rekonstrukcji wyglądu na podstawie szczątków kostnych, obsługi programów statystycznych, podstaw racjonalnego żywienia i innych.

Career opportunities

W firmach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, urzędach statystycznych, instytutach badań opinii społecznej, muzeach, pracowniach ergonomii i komórkach BHP (istniejących przy wielu zakładach pracy).

Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
May 1, 2019
Application deadline
Jul 6, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019
Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
Jul 7, 2019
Application deadline
Sep 10, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States