Skip to content High contrast mode

inż.inżynieria bezpieczeństwa

Tuition fee €600.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..zpieczenstwa.html 

Overview

Studenci nabywają wiedzę i umiejętności, które pozwalają monitorować stan i warunki bezpieczeństwa osób, obiektów technicznych oraz środowiska przyrodniczego; kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz norm; organizować i prowadzić akcje ratownicze, podejmować działania ograniczające wypadki, awarie i katastrofy, prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Programme structure

I rok

matematyka, fizyka, elektrotechnika, rysunek techniczny i geometria wykreślna, biologia i ekologia, chemia, ergonomia, mechanika płynów, bezpieczeństwo chemiczne, informatyka, prawo krajowe i międzynarodowe;

II rok
podstawy konstrukcji maszyn, mechanika i wytrzymałość materiałów, procesy informacyjne, organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, termodynamika techniczna, zagrożenia środowiskowe, prawne podstawy bezpieczeństwa;

III rok
inżynieria bezpieczeństwa technicznego, logistyka w bezpieczeństwie, materiałoznawstwo, systemy informacji przestrzennej, mechatronika, organizacja systemów ratownictwa, modelowanie i monitoring zagrożeń, bezpieczeństwo ekologiczne;

IV rok
wycena szkód środowiskowych, statystyka i analiza ryzyka systemy zarzadzania bezpieczeństwem ekologicznym;

Career opportunities

W instytucjach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, w administracji państwowej ukierunkowanej na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo;

Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
May 1, 2019
Application deadline
Jul 6, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019
Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
Jul 7, 2019
Application deadline
Sep 10, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States