Skip to content High contrast mode

mgr inż.bioinformatyka

Tuition fee €900.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..oinformatyka.html 

Overview

Student podczas studiów na kierunku BIOINFORMATYKA uzyskuje wiedzę z bioinformatyki, biologii (głównie genetyki) oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania.

Programme structure

I rok

Metodyka pracy doświadczalnej, planowanie eksperymentów biologicznych i hodowlanych, matematyka stosowana, języki programowania, wybrane zagadnienia statystyki zaawansowanej, statystyczne modelowanie danych biologicznych, metody oceny genetycznej i hodowlanej zwierząt, bioetyka, analiza transkryptomu z elementami ekspresji genów, analiza proteomu, analiza danych pochodzących z sekwencjonowania następnej generacji, diagnostyka immunologiczna, algorytmy komputerowej analizy danych wielkoskalowych, zaawansowane elementy stosowania pakietów statystycznych, data mining


II rok

Statystyczne modelowanie danych hodowlanych, inżynieria tkankowa, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, systemy operacyjne, modelowanie i symulacja systemów, Linux – środowisko i narzędzia programowania, medyczne bazy danych, projektowanie leków i modelowanie związków chemicznych, biostatystyka z elementami statystycznej analizy struktury genetycznej populacji, filogenetyka molekularna, narzędzia bioinformatyczne w ochronie zwierząt ex situ, aspekty nowoczesnej hodowli zwierząt, hodowla roślin z wykorzystaniem najnowszych technik i technologii

Career opportunities

Absolwent bioinformatyki ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
May 1, 2019
Application deadline
Sep 23, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States