Skip to content High contrast mode

mgrekonomia

Tuition fee €900.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..934/ekonomia.html 

Overview

Student podczas studiów na kierunku EKONOMIA uzyskuje wiedzę z zakresu makroekonomii i mikroekonomii. Nabywa i podczas kolejnych semestrów studiów nabywa wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz oceny projektów inwestycyjnych. Wiedzę ekonomiczną uzupełnia podstawowymi informacjami z zakresu szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej co w aspekcie tzw. bezpieczeństwa żywnościowego kraju sprawia, iż absolwent kierunku EKONOMIA staję się specjalistą potrafiącym zrozumieć procesy zachodzące w globalnej gospodarce żywnościowej.

Programme structure

I rok

Na pierwszym roku student zapozna się ze specjalistycznymi przedmiotami ekonomicznymi tj. wnioskowanie statystyczne, ekonometria i prognozowanie procesów, ekonomia menadżerska i inne. Dodatkowo realizuje przedmioty do wyboru z zakresu produkcji rolniczej.

II rok

Drugi rok to realizacja przedmiotów tj. ekonomia matematyczna, gospodarowaniem kapitałem ludzkim, ekonomia międzynarodowa. Główny nacisk na ostatnim roku studiów położony jest na badania związane z pracą magisterską, prawidłową interpretację uzyskanych wyników oraz napisanie pracy.

Career opportunities

Absolwent studiów na kierunku ekonomia ma wszechstronną wiedzę związaną z gospodarowaniem zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, przeprowadzaniem analiz dostępnych lub tworzonych informacji. Kierunek studiów ma profil specjalistyczny ekonomiki gospodarki żywnościowej. Studenci tego kierunku uzyskują rozległą wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności zastosowania matematyki, statystyki i informatyki do praktyki gospodarczej. Absolwenci są wyspecjalizowani w ekonomicznych zagadnieniach sektora gospodarki żywnościowej. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, instytucjach obsługi rolnictwa, agencjach rządowych, administracji gospodarczej, w organizacjach i instytucjach na stanowiskach operacyjnych w kraju i zagranicą, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Apply now! Fall semester 2017/18
Application deadline
Sep 28, 2017 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 2, 2017

Application deadlines apply to citizens of: United States