Skip to content High contrast mode

mgrBiologia spec. Techniki Laboratoryjne w Biologii

Tuition fee €900.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..963/biologia.html 

Overview

Student specjalności techniki laboratoryjne w biologii uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą technik mikroskopowych, technik rekonstrukcji filogenezy, bioinformatyki, analityki laboratoryjnej, technik hodowli komórkowej i tkankowej, technik analitycznych w hydrobiologii i ekotrofologii, genomiki porównawczej. Będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych w zakresie technik laboratoryjnych. Otrzyma szeroką wiedzę w zakresie metodologii i statystyki w naukach biologicznych, a także w zakresie bioinformatyki, podstawy analityki oraz analitykę szczegółową, chemię analityczną, techniki mikroskopowe z użyciem mikroskopów optycznych, elektronowych, technik utrwalania i barwienia preparatów, technik hodowli in vitro, technik znakowania cząstek biologicznych, hodowli komórkowej i tkankowej, technik rekonstrukcji filogenezy, technik analitycznych w hydrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem hydrochemii, metod analitycznych w ekotrofologii.

*W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów na daną specjalność, kandydatom zaproponowana zostanie alternatywna specjalność na kierunku Biologia studia II stopnia.

Programme structure

Specjalność Techniki laboratoryjne w biologii:

I rok:

Metody statystyczne w biologii, Bioetyka, Techniki mikroskopowe, Chemia analityczna, Bioinformatyka, Techniki znakowania cząstek biologicznych, Podstawy analityki laboratoryjnej, Ekotoksykologia, Techniki hodowli komórkowej i tkankowej, Język obcy

II rok:

Metody rekonstrukcji filogenezy, Elementy analityki szczegółowej, Biotechniki rozrodu zwierząt, Genomika porównawcza, Techniki analityczne w hydrobiologii, Metody analityczne w ekotrofologii, Język obcy

Career opportunities

Ukończenie specjalności Techniki laboratoryjne w biologii umożliwi podjęcie pracy w laboratoriach o różnych profilach, kontrolnych i diagnostycznych, laboratoriach przemysłowych, ochrony środowiska, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu spożywczego, administracji oraz w zakresie bezpieczeństwa i organizacji pracy itp.

Apply now! Fall semester 2017/18
Application deadline
Sep 28, 2017 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 2, 2017

Application deadlines apply to citizens of: United States