Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.technologia żywności i żywienie człowieka

Czesne 2 800 zł za semestr

Zwolnienie z opłaty za studia dla cudzoziemców- informacja TUTAJ

Wpisowe 85 zł jeden raz

lub 20 euro

Więcej informacji

rekrutacja.upwr.edu.pl/..ie_czlowieka.html 

Przegląd

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka pozwalają zdobyć wiedzę w zakresie chemii, mikrobiologii i biotechnologii żywności, oceny jakości surowców, sposobów ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego. Profil studiów zapewnia wykształcenie również w zakresie żywienia człowieka, zarządzania jakością produktów żywnościowych, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz marketingu. Zdobyta wiedza z zakresu ochrony środowiska może służyć przy projektowaniu nowych technologii, przyjaznych środowisku.

Struktura kierunku

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki , chemii nieorganicznej i organicznej) oraz podstaw maszynoznawstwa i grafiki inżynierskiej.

II rok

Podczas drugiego roku studiów studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu nauk biologicznych (biochemia, chemia fizyczna, mikrobiologia ogólna i żywności, chemia żywności) oraz zdobywają umiejętności analityczne podczas zajęć laboratoryjnych.

III rok

Podczas trzeciego roku studiów studenci uzyskują wiedzę z zakresu utrwalania i przetwarzania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, metod oceny jakości żywności, zasad żywienia człowieka, higieny i toksykologii żywności. Poznają również zagadnienia z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności. Ponadto realizowane są przedmioty inżynierskie, jak mechanizacja i automatyzacja oraz projektowanie technologiczne.

IV rok

Podczas ostatniego semestru studiów inżynierskich studenci realizują przedmioty z zakresu marketingu i rachunkowości. Ponadto przygotowują prace dyplomowe w wybranym przez siebie temacie.

W trakcie studiów realizowane są również przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę: w zakładach przemysłu spożywczego i fermentacyjnego, zakładach żywienia zbiorowego i gastronomii, laboratoriach badań żywności, wody, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach badawczych.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2023/24
Termin końcowy zgłoszenia
13 lip 2023, 12:00:00
czas środkowoeuropejski
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2023
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2023/24
Termin końcowy zgłoszenia
13 lip 2023, 12:00:00
czas środkowoeuropejski
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2023