Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.bezpieczeństwo żywności

Tuition fee PLN2,600 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..two_zywnosci.html 

Overview

Student podczas studiów na kierunku BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI uzyskuje wiedzę na temat technologii produkcji i przetwarzania żywności, a także sposobów modyfikowania składu, w tym wzbogacania w dodatkowe substancje funkcjonalne. Ma wiedzę w zakresie zagadnień związanych z produkcją żywności modyfikowanej genetycznie, zasadami utrwalania, przygotowania, przetwarzania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu żywności.

Programme structure

I rok

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, chemia, fizyka, matematyka, botanika, zoologia, technologia informacyjna, przyrodnicze i technologiczne podstawy produkcji roślinnej, biochemia, genetyka, statystyka, ekonomia, podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, język obcy, anatomia człowieka i zwierząt, biomasa roślinna, biologiczne podstawy hodowli zwierząt

II rok

Podstawy produkcji zwierzęcej, fizjologia człowieka i zwierząt, fizjologia roślin, mikrobiologia, genetyczne podstawy biotechnologii, język obcy, żywienie zwierząt, technologia węglowodanów i tłuszczów, dobrostan zwierząt, praktyka zawodowa, kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo ekologiczne, zarządzanie środowiskowe i ekologiczna produkcja żywności, biometeorologia

III rok

Żywienie człowieka, mikrobiologia żywności, surowce pochodzenia zwierzęcego, technologia surowców zwierzęcych, technologia owoców i warzyw, technologia zbóż, język obcy, chemia żywności, higiena i toksykologia żywności, towaroznawcza analiza żywności, praktyka zawodowa, łowiectwo, zioła i inne rośliny alternatywne

IV rok

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem pracy, podstawy prawa żywnościowego, przechowalnictwo surowców pochodzenia roślinnego i żywności, procesy uzdatniania wody, techniki analizy wody i żywności, ochrona środowiska, biologia roślin uprawnych, bezpieczeństwo naturalne i cywilizacyjne

Career opportunities

Absolwent kierunku bezpieczeństwo żywności jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki oraz instytucjach związanych z oceną jakości żywności i służbach sanitarnych. Potrafi pracować na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Znajomość prawa żywnościowego oraz zasad racjonalnego żywienia, norm żywieniowych umożliwia kończącym studia na kierunku bezpieczeństwo żywności pracę w organach urzędowej kontroli żywności oraz zakładach żywienia zbiorowego.

Apply now! Fall semester 2021/22
Application start
May 1, 2021
Application deadline
16 Jul 2021 18:00:00
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2021/22
Application start
May 1, 2021
Application deadline
16 Jul 2021 18:00:00
Europe/Warsaw time
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States