Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.bioinformatyka

Tuition fee PLN 2,900 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..nformatyka-8.html 

Overview

Student podczas studiów na kierunku BIOINFORMATYKA uzyskuje wiedzę z biologii (zwłaszcza genetyki) oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania i zdolnościach do przedmiotów ścisłych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach bioinformatyka, biologia, zootechnika i rolnictwo oraz kierunkach pokrewnych.

Programme structure

I rok

Chemia, fizyka, matematyka, botanika, zoologia, technologia informacyjna, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, statystyka, wybrane działy matematyki wyższej, ekonomia, podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej, biochemia, genetyka, biologia komórki

II rok

Estymacja parametrów, programy komputerowe, pakiety statystyczne, techniki mikroskopowe, język obcy, wprowadzenie do bioinfomatyki, testowanie hipotez, biologia molekularna, język obcy, zastosowanie technik informatycznych w biologii człowieka

III rok

Genomika i proteomika, genetyka populacji, planowanie eksperymentów, algorytmy obliczeniowe, pracownia informatyczna, język obcy, badanie genomu metodami genetyki molekularnej, podstawy statystycznego modelowania danych, biometeorologia, biomonitoring środowiska, indeksy biologiczne, techniki analityczne w biologii

Career opportunities

Absolwent bioinformatyki ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.

Apply now! Fall semester 2024/25
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2024