Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.inżynieria bezpieczeństwa

Tuition fee PLN 2,900 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..zpieczenstwa.html 

Overview

Studenci nabywają wiedzę i umiejętności, które pozwalają monitorować stan i warunki bezpieczeństwa osób, obiektów technicznych oraz środowiska przyrodniczego; kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz norm; organizować i prowadzić akcje ratownicze, podejmować działania ograniczające wypadki, awarie i katastrofy, prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Programme structure

I rok

matematyka, fizyka, elektrotechnika, rysunek techniczny i geometria wykreślna, biologia i ekologia, chemia, ergonomia, mechanika płynów, bezpieczeństwo chemiczne, informatyka, prawo krajowe i międzynarodowe;

II rok
podstawy konstrukcji maszyn, mechanika i wytrzymałość materiałów, procesy informacyjne, organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, termodynamika techniczna, zagrożenia środowiskowe, prawne podstawy bezpieczeństwa;

III rok
inżynieria bezpieczeństwa technicznego, logistyka w bezpieczeństwie, materiałoznawstwo, systemy informacji przestrzennej, mechatronika, organizacja systemów ratownictwa, modelowanie i monitoring zagrożeń, bezpieczeństwo ekologiczne;

IV rok
wycena szkód środowiskowych, statystyka i analiza ryzyka systemy zarzadzania bezpieczeństwem ekologicznym;

Career opportunities

W instytucjach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, w administracji państwowej ukierunkowanej na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo;

Apply now! Fall semester 2024/25
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2024