Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.zarządzanie jakością i analiza żywności

Tuition fee PLN 2,800 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..iza_zywnosci.html 

Overview

Studiując na kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności nabywa się wiedzę ogólną z zakresu kształtowania jakości surowców roślinnych i zwierzęcych dla przemysłu spożywczego oraz analizy produktów żywnościowych. Absolwent kierunku rozumie zjawiska biologiczne i fizykochemiczne zachodzące podczas wytwarzania żywności, zna zasady procesów jednostkowych w technologiach produkcji żywności. Potrafi dobierać i wykorzystywać różne techniki analizy żywności w ocenie właściwości i jakości surowców, produktów i materiałów pomocniczych stosowanych w przemyśle spożywczym. Absolwent kierunku Zarządzania jakością i analizy żywności posiada umiejętność wykorzystania systemowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu produkcyjnym żywności.

Programme structure

I rok

Podczas pierwszego roku studiów realizowane są przedmioty z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki , chemii nieorganicznej i organicznej) oraz podstaw produkcji surowców żywnościowych, ekonomii, stosowania technologii informacyjnych i grafiki inżynierskiej.

II rok

Podczas drugiego roku studiów studenci uzyskują pogłębioną wiedzą z zakresu nauk biologicznych (biochemia, mikrobiologia ogólna i żywności, chemia żywności) oraz zdobywają umiejętności analityczne podczas zajęć laboratoryjnych zapoznając się z różnorodnymi metodami analizy instrumentalnej. Ponadto zdobywają wiedzę o podstawowych procesach i technologiach w utrwalaniu i przetwarzaniu żywności.

III rok

Podczas trzeciego roku studiów studenci uzyskują wiedzą z zakresu metod oceny jakości żywności, zasad żywienia człowieka, higieny i toksykologii żywności. Ponadto realizowane są przedmioty dotyczące systemowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, analizy rynku i rachunkowości.

IV rok

Podczas ostatniego semestru studiów inżynierskich studenci realizują przedmioty z walidacji metod analitycznych, marketingu i przedsiębiorczości. Ponadto studenci przygotowują prace dyplomowe w wybranym przez siebie temacie.

W trakcie studiów realizowane są również przedmioty z zakresu nauk humanistycznych, języków obcych i zajęcia z wychowania fizycznego.

Career opportunities

Absolwent może podjąć pracę: stacjach sanitarno-epidemiologicznych, laboratoriach i innych placówkach badawczych, w zakładach przemysłu spożywczego i zakładach żywienia zbiorowego i gastronomii, jednostkach akredytujących i certyfikujących Systemy Zarządzania Jakością.

Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2023