Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.agrobiznes

Tuition fee Polish Zloty2,600 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee Polish Zloty85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..2/agrobiznes.html 

Overview

Kierunek Agrobiznes poprzez odpowiednie zróżnicowanie programu kształcenia harmonijnie łączy w sobie elementy wiedzy przyrodniczej z nowoczesnym modelem biznesowym, dając w przyszłości jego Absolwentowi możliwość realizacji ścieżki kariery zawodowej zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym.

Programme structure

I rok

Na pierwszym rok studiów student realizuje takie przedmioty podstawowe jak: matematyka, biologia, chemia, oraz kierunkowe: podstawy ekonomii, podstawy prawa gospodarczego i rolnego.

II rok

Drugi rok studiów to dalsze zgłębianie wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych jak: mikrobiologia, fizjologia roślin z biochemią, przedmiotów kierunkowych jak: żywienie roślin, podstawy reologii i metrologii, podstawy uprawy roślin, technologie produkcji roślinnej oraz uzupełniających (fakultatywnych) – do wyboru przez studenta. Ważną częścią programu kształcenia jest praktyka zawodowa realizowana po ukończeniu drugiego roku studiów (4 tygodniowa).

III i IV rok

Na roku III i IV realizowane są głównie przedmioty kierunkowe między innymi: podstawy zarządzania, rachunkowość, systemy produkcji zwierzęcej, biznesplan, organizacja pracy i zarządzanie personelem, rachunek ekonomiczny oraz uzupełniające (fakultatywne) – do wyboru przez studenta. Po 6 semestrze realizowana jest 4 tygodniowa praktyka inżynierska.

Career opportunities

Absolwent studiów I stopnia kierunku agrobiznes jest przygotowany do prowadzenia i zarządzania gospodarstwem rolnym, zarządzania przedsiębiorstwami sfery przetwórstwa i obrotu rolnego. Posiada kompetencje do świadczenia usług doradczych oraz do pracy w administracji rolnej. Jest przygotowany do pracy w charakterze menadżera w szeroko pojętej gospodarce żywnościowej.

Apply now! Fall semester 2022/23
Application deadline
12 Jul 2022 18:00:00
Central European Time
Studies commence
Oct 3, 2022
Apply now! Fall semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2022/23
Application deadline
12 Jul 2022 18:00:00
Central European Time
Studies commence
Oct 3, 2022
Apply now! Fall semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021
Apply now! Spring semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States