Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.rolnictwo

Tuition fee PLN 2,900 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..41/rolnictwo.html 

Overview

Absolwent kierunku rolnictwo posiada wiedzą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, prowadzonej zgodnie z zasadami rolnictwa integrowanego. Ma podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, a także opanowane podstawy ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Potrafi wykonywać i opracowywać projekty nowych rozwiązań technologicznych oraz przetwarzać dane przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Studia na kierunku rolnictwo przekazują bogatą wiedzę z zakresu agronomii, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności, ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w rolnictwie. Wielu studentów tego kierunku odbywa praktyki w renomowanych polskich i zagranicznych firmach związanych z szeroko pojętym rolnictwem,

Programme structure

I rok

Pierwszy rok to zdobycie efektów kształcenia z tzw. przedmiotów ogólnych, pozwalających wyjaśnić funkcjonowanie organizmu roślinnego i zrozumieć jego powiązanie z otaczającym ją siedliskiem Ponadto studenci zapoznają się z prawami ekonomii oraz technikami informatycznymi

II rok

Drugi rok to poznawanie nauk wprowadzających do integrowanej produkcji roślinnej, pozytywie wpływającej na ilość i jakość plonu oraz środowisko przyrodnicze. To etap w którym zdobywa się również wiedzę z innych działów produkcji rolniczej, np. zwierzęcej.

III rok

W planie studiów dla tego roku dominują przedmioty ściśle związane z kierunkiem studiów. Studenci poznają wiedzę i umiejętności z uprawy najważniejszych roślin, ich odżywiania i ochrony przed patogenami. To również okres studiów w którym studenci sami wybierają fakultety z tzw. przedmiotów do wyboru ściśle związanych z rolnictwem. To czas szlifowania umiejętności praktycznych w ramach 12 tygodniowej praktyki odbywanej w wiodących gospodarstwach rolnych lub firmach ściśle związanych z rolnictwem.

IV rok

To ciąg dalszy zdobywania wiedzy z zakresu uprawy i ochrony roślin, która pozwoli uzyskać nie tylko odpowiednią ilość plonu ale również zapewnić jego najlepszą jakość. To poznawanie praw ekonomiki rolnictwa i tworzenie pracy inżynierskiej uwzgledniającej nowe elementy technologii uprawy roślin ze wskazaniem ekonomicznej celowości takich rozwiązań.

Career opportunities

Absolwent rolnictwa jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych w kraju i za granicą

Apply now! Fall semester 2024/25
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2024