Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

mgr inż.bioinformatyka

Tuition fee PLN 3,900 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..oinformatyka.html 

Overview

Student podczas studiów na kierunku BIOINFORMATYKA uzyskuje wiedzę z bioinformatyki, biologii (głównie genetyki) oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem technik programowania.

Programme structure

I rok

Metodyka pracy doświadczalnej, planowanie eksperymentów biologicznych i hodowlanych, matematyka stosowana, języki programowania, wybrane zagadnienia statystyki zaawansowanej, statystyczne modelowanie danych biologicznych, metody oceny genetycznej i hodowlanej zwierząt, bioetyka, analiza transkryptomu z elementami ekspresji genów, analiza proteomu, analiza danych pochodzących z sekwencjonowania następnej generacji, diagnostyka immunologiczna, algorytmy komputerowej analizy danych wielkoskalowych, zaawansowane elementy stosowania pakietów statystycznych, data mining


II rok

Statystyczne modelowanie danych hodowlanych, inżynieria tkankowa, podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, systemy operacyjne, modelowanie i symulacja systemów, Linux – środowisko i narzędzia programowania, medyczne bazy danych, projektowanie leków i modelowanie związków chemicznych, biostatystyka z elementami statystycznej analizy struktury genetycznej populacji, filogenetyka molekularna, narzędzia bioinformatyczne w ochronie zwierząt ex situ, aspekty nowoczesnej hodowli zwierząt, hodowla roślin z wykorzystaniem najnowszych technik i technologii

Career opportunities

Absolwent bioinformatyki ma kompetencje umożliwiające podjęcie pracy w jednostkach zajmujących się przetwarzaniem danych biologicznych przy użyciu narzędzi bioinformatycznych, takich jak firmy farmaceutyczne, firmy bioinformatyczne, laboratoria badawcze i usługowe, jednostki naukowe placówek klinicznych oraz ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.

Apply now! Fall semester 2022/23
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2022
Apply now! Fall semester 2022/23
Application period has ended
Studies commence
1 Oct 2022