Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

mgrzootechnika

Tuition fee PLN3,900 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN85 one-time

or 20 euro

Overview

Studia na kierunku zootechnika pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu biologii rozrodu, genetyki oraz metod doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, a także rybactwa, pszczelarstwa, żywienia zwierząt i paszoznawstwa oraz oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologii i ochrony środowiska. Absolwenci mają też opanowane podstawy informatyki, ekonomii oraz zarządzania i marketingu.

Absolwent zootechniki jest przygotowany do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, a także bankach i firmach ubezpieczeniowych, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle paszowym oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz w szkolnictwie.

Apply now! Spring semester 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Spring semester 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Mar 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States