Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.zootechnika- studia niestacjonarne

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/../zootechnika.html 

Overview

Studia na kierunku zootechnika pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu biologii rozrodu, genetyki oraz metod doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych, a także rybactwa, pszczelarstwa, żywienia zwierząt i paszoznawstwa oraz oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, ekologii i ochrony środowiska. Absolwenci mają też opanowane podstawy informatyki, ekonomii oraz zarządzania i marketingu.

Absolwent zootechniki jest przygotowany do pracy w administracji państwowej i samorządowej, w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, ośrodkach doradztwa rolniczego, a także bankach i firmach ubezpieczeniowych, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle paszowym oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego, a ponadto w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach specjalistycznych, redakcjach wydawnictw rolniczych oraz w szkolnictwie.

Apply now! Fall semester 2023/24
Application deadline
29 Sept 2023, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2023
Apply now! Fall semester 2023/24
Application deadline
29 Sept 2023, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2023