Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.budownictwo- studia niestacjonarne

Tuition fee PLN 2,700 per semester
Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/../budownictwo.html 

Overview

Student otrzymuje wiedzę oraz umiejętności z zakresu: wykonawstwa obiektów budowlanych; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji robót; doboru i stosowania materiałów budowlanych, wykorzystania technik komputerowych oraz nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Programme structure

I rok
matematyka, fizyka, chemia, geometria wykreślna, rysunek techniczny, mechanika ogólna, geodezja, geologia, komputerowe wspomaganie projektowania;

II rok

hydraulika, hydrologia, materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, budownictwo ogólne, technologia betonów i zapraw, mechanika gruntów, mechanika budowli, konstrukcje betonowe;

III rok

konstrukcje metalowe, fizyka budowli, technologia robót budowlanych, organizacja produkcji budowlanej, instalacje budowlane i sanitarne, ekonomika budownictwa, budownictwo rolnicze, budownictwo wodne;

IV rok

budownictwo komunikacyjne, prawo budowlane;

Career opportunities

W przedsiębiorstwach budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem.

Apply now! Fall semester 2024/25
Application start
1 Aug 2024
Application deadline
23 Sept 2024, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application start
1 Aug 2024
Application deadline
23 Sept 2024, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024