Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.budownictwo- studia niestacjonarne

Tuition fee Polish Zloty2,100 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for 2100 PLN per semester.

Application fee Polish Zloty85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/../budownictwo.html 

Overview

Student otrzymuje wiedzę oraz umiejętności z zakresu: wykonawstwa obiektów budowlanych; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji robót; doboru i stosowania materiałów budowlanych, wykorzystania technik komputerowych oraz nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Programme structure

I rok
matematyka, fizyka, chemia, geometria wykreślna, rysunek techniczny, mechanika ogólna, geodezja, geologia, komputerowe wspomaganie projektowania;

II rok

hydraulika, hydrologia, materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, budownictwo ogólne, technologia betonów i zapraw, mechanika gruntów, mechanika budowli, konstrukcje betonowe;

III rok

konstrukcje metalowe, fizyka budowli, technologia robót budowlanych, organizacja produkcji budowlanej, instalacje budowlane i sanitarne, ekonomika budownictwa, budownictwo rolnicze, budownictwo wodne;

IV rok

budownictwo komunikacyjne, prawo budowlane;

Career opportunities

W przedsiębiorstwach budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem.

Apply now! Fall semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Fall semester 2021/22
Application period has ended
Studies commence
Oct 1, 2021

Application deadlines apply to citizens of: United States