Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

mgrBiologia człowieka

Tuition fee PLN 3,900 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..ia_czlowieka.html 

Overview

Absolwent studiów magisterskich Biologii człowieka zdobędzie zaawansowaną wiedzę pozwalającą na interpretowanie zjawisk i procesów przyrodniczych dotyczących człowieka w działaniach praktycznych, a także pracy badawczej. Pozna szczegółową metodologię badań z zakresu antropologii i nauk pokrewnych oraz współczesne teorie i prawa biologiczne szczególnie w odniesieniu do biologii człowieka. Będzie rozumiał złożone zjawiska i procesy dotyczące biologii człowieka i ich związki z licznymi obszarami wiedzy. Będzie potrafił zaplanować i przeprowadzić eksperyment naukowy i/lub ekspertyzę. Będzie posiadał kwalifikacje eksperckie i umiejętności zawodowe uprawniające do pracy w wielu instytucjach związanych z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie, a także będzie przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w zakresie nauk biologicznych i pracy badawczej na uczelniach w instytutach naukowych.

Programme structure

Studia obejmują przedmioty związane z pogłębianiem ogólnej wiedzy w zakresie biologii człowieka, a także szeroką ofertę przedmiotów do wyboru umożliwiającą specjalizowanie się w trzech obszarach (ścieżkach) związanych z antropologią kryminalną, antropologią biomedyczną i w zakresie analiz środowiska pracy (ergonomii) i BHP. Poprzez dobór przedmiotów student ma możliwość zaplanowania swojej dalszej kariery zawodowej , bądź naukowej.

I rok

Przedmioty z zakresu podstawowego to m. in. antropologia morfologiczna, biomechanika, biologia populacji ludzkich, toksykologia.

Przedmioty związane ze specjalizowaniem się w określonych ścieżkach wiedzy, to np. dla antropologii kryminalnej: techniki badań materiałów szkieletowych, techniki kryminalistyczne, rekonstrukcje antropologiczne; antropologii biomedycznej: biomedyczne podstawy rozwoju i starzenia, podstawy fizjoterapii i rehabilitacji, dietetyka; środowiska pracy i BHP: podstawy prawa pracy i BHP, fizjologia pracy i wypoczynku, choroby zawodowe, somatometria ergonomiczna.

II rok

Oferta przedmiotów obejmuje m. in. takie przedmioty jak etologię człowieka, medycynę ewolucyjną, psychologiczne i socjologiczne aspekty starzenia, medycynę sądową, bezkręgowce w kryminalistyce, ocenę ryzyka zawodowego, ergonomiczne analizy procesu pracy.

Wybór seminarium magisterskiego i tematyki pracy dyplomowej umożliwia zaplanowanie dalszej ścieżki kariery indywidualnie dla każdego studenta.

Oprócz przedmiotów do wyboru jest bardzo szeroka i obejmuje 26 interesujących przedmiotów fakultatywnych pozwalających na zdobycie wysoce specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Career opportunities

Absolwent posiada uprawnienia do podjęcia pracy: w szkolnictwie, instytucjach naukowych i na uczelniach, w laboratoriach doświadczalnych i kontrolno-diagnostycznych, jednostkach administracji państwowej, firmach i instytucjach archeologicznych, laboratoriach kryminalistycznych, stacjach sanepidu, urzędach statystycznych i instytutach badań opinii społecznej, muzeach, pracowniach ergonomii i BHP przy wielu zakładach pracy.

Apply now! Fall semester 2024/25
Application start
1 Aug 2024
Application deadline
23 Sept 2024, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application start
1 Aug 2024
Application deadline
23 Sept 2024, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024