Skip to content High contrast mode

inż.gospodarka przestrzenna

Tuition fee €600.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for free.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..przestrzenna.html 

Overview

Student podczas studiów na kierunku gospodarka przestrzenna uzyskuje wiedzę z zakresu nauk rolniczych, technicznych i ekonomicznych. Zakres obejmuje m.in. techniki informacyjne, geograficzne systemy informacji przestrzennej, planowanie przestrzenne, zasady projektowania, społeczno-kulturowe, prawne oraz przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, wycenę nieruchomości. Blok przedmiotów ekonomicznych to m.in. ekonomia, fundusze unijne, strategia rozwoju gminy.

Programme structure

I rok

Przedmioty ogólne: matematyka, fizyka, socjologia, historia urbanistyki (m.in.)

Przedmioty kierunkowe: podstawy gospodarki przestrzennej, demografia i społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, prawoznawstwo i prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, geodezja i kartografia, przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią.

II rok

Przedmioty ogólne: grafika inżynierska, statystyka

Przedmioty kierunkowe: planowanie przestrzenne, geograficzne systemy informacji przestrzennej, budownictwo, zasady projektowania

III rok

Przedmioty ogólne: geografia ekonomiczna.

Przedmioty kierunkowe: ekonomika miast i regionów, projektowanie urbanistyczne, rewitalizacja obszarów zurbanizowanych, planowanie infrastruktury technicznej, kształtowanie krajobrazu.

IV rok

Przedmioty kierunkowe: gospodarka nieruchomościami, fundusze unijne, teoria organizacji i zarządzania.

Ponadto od trzeciego semestru wybierasz jeden lub dwa przedmioty dodatkowe.

Career opportunities

Możesz pracować w pracowniach projektowych i planistycznych, w działach urzędów gmin, starostw oraz urzędów marszałkowskich zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem nieruchomościami.

Apply now!
Application start
May 1, 2019
Application deadline
Jul 6, 2019 23:59
UTC time
Apply now! Fall semester 2018/19
Application deadline
Sep 10, 2018 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2018

Application deadlines apply to citizens of: United States