Skip to content High contrast mode

inż.budownictwo- studia niestacjonarne

Tuition fee €600.00 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for 2100 PLN per semester.

Application fee €19.00 one-time

or 80 PLN

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/../budownictwo.html 

Overview

Student otrzymuje wiedzę oraz umiejętności z zakresu: wykonawstwa obiektów budowlanych; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji robót; doboru i stosowania materiałów budowlanych, wykorzystania technik komputerowych oraz nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Programme structure

I rok
matematyka, fizyka, chemia, geometria wykreślna, rysunek techniczny, mechanika ogólna, geodezja, geologia, komputerowe wspomaganie projektowania;

II rok

hydraulika, hydrologia, materiały budowlane, wytrzymałość materiałów, budownictwo ogólne, technologia betonów i zapraw, mechanika gruntów, mechanika budowli, konstrukcje betonowe;

III rok

konstrukcje metalowe, fizyka budowli, technologia robót budowlanych, organizacja produkcji budowlanej, instalacje budowlane i sanitarne, ekonomika budownictwa, budownictwo rolnicze, budownictwo wodne;

IV rok

budownictwo komunikacyjne, prawo budowlane;

Career opportunities

W przedsiębiorstwach budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem.

Apply now! Fall semester 2019/20
Application start
Aug 1, 2019
Application deadline
Sep 28, 2019 23:59
UTC time
Studies commence
Oct 1, 2019

Application deadlines apply to citizens of: United States