Stypendia

Stypendia i finansowanie nauki

Stypendia dla studentów z krajów postsowieckich i Partnerstwa Wschodniego

Stypendium im. Prof. Stanisława Tołpy skierowane jest do obywateli krajów postsowieckich o polskich korzeniach i dobrej znajomości języka polskiego. Kandydaci powinni ubiegać się o stypendium w konsulacie polskim w swoich krajach ojczystych. Liczba studentów, którzy mogą otrzymać stypendium, jest różna każdego roku.

Strona programu stypendialnego     

Stypendium im. Stefana Banacha skierowane jest do obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także następujących krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia. Zapewnia pomoc finansową:

  • Studia magisterskie w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych z comiesięcznym stypendium NAWA.

Strona programu stypendialnego        

Stypendium im. Konstantego Kalinowskiego skierowane jest do obywateli Białorusi, którzy ze względu na zaangażowanie polityczne i społeczne nie mogą starać się o przyjęcie na studia i kontynuować kształcenia. Pomoc finansowa udzielana jest w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Strona programu stypendialnego        

Stypendium Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" jest dostępne dla osób pochodzenia polskiego lub posiadaczy Karty Polaka. Pomoc finansowa udzielana jest w ramach studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Strona programu stypendialnego        

Kraje rozwijające się i partnerstwo wschodnie

Stypendium im. Ignacego Łukasiewicza skierowane jest do obywateli krajów rozwijających się: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam. Zapewnia pomoc finansową:

  • Studia magisterskie w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Strona programu stypendialnego        

Kraje Europy Środkowej i kraje postsowieckie

Stypendium Wyszehradzkie jest dostępne dla obywateli następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Gruzja, Węgry, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja i Ukraina. Pomoc finansowa może być udzielona do 4 semestrów na studia magisterskie i doktoranckie.

Strona programu stypendialnego        

Ameryka Północna

Stypendium Fundacji Adama Mickiewicza w Kanadzie jest dostępne dla obywateli Kanady w ramach studiów licencjackich i magisterskich.

Strona programu stypendialnego        

Stypendia programu Fulbright są skierowane do północnoamerykańskich i polskich naukowców, studentów i nauczycieli w celu ułatwienia polsko-amerykańskiej wymiany edukacyjnej.

Strona programu stypendialnego        

Inne regiony

Poland My First Choice Programme

Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o najwyższym poziomie naukowym – posiadające kategorię A i A+. Oferta stypendialna skierowana jest do cudzoziemców - obywateli następujących krajów- lista dostępna na stronie programu .

Programy stypendialne NAWY

Doceniając wagę umiędzynarodowienia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zainicjowało w październiku 2017 roku powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży min. do umiędzynarodowienia polskich uczelni i do promocji Polski - jej języka oraz kultury. NAWA oferuje szereg programów stypendialnych dla zagranicznych studentów oraz naukowców.

Strona NAWY