Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce przez NFZ

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W POLSCE PRZEZ NFZ

Student- obywatel kraju spoza UE/ EFTA, który podpisał umowę na ubezpieczenie z NFZ i terminowo opłaca składki, ma prawo korzystać z opieki medycznej w pełnym  zasięgu na terytorium Polski w punktach, które mają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie pomocy medycznej (w takich szpitalach czy przychodniach jest odpowiednia wywieszka z napisem NFZ).

Miesięczna składka wynosi 55,80 złotych. Idąc do lekarza, trzeba mieć ze sobą egzemplarz umowy z NFZ, oraz blankiet zgłoszenia do ZUS i potwierdzenia opłaty składki za ostatni miesiąc.

Jak podpisać umowę z NFZ ?

Należy udać się do odpowiedniego oddziału NFZ– Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum Obsługi Ubezpieczonych (ul. Traugutta 55, 50-417 Wrocław, tel. 71 797 91 35 / 71 797 91 66).

1. Należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

•    paszport (ze zdjęciem),

  • dokument potwierdzający zamieszkanie w Polsce (np. zaświadczenie z akademika lub umowa najmu),

•    zaświadczenie z uczelni potwierdzające bycie studentem,

•    numer PESEL (jeżeli posiadasz),

•    legitymacja studencka.

2. Przyjść do oddziału w dniu wyznaczonym przez NFZ, żeby podpisać umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu.

3. Po podpisaniu umowy, w ciągu 7 dni zarejestrować się w oddziale albo inspekcji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), przedkładając blankiet ZUS ZZA („Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego”). Oddział ZUS (w zależności od tego, gdzie mieszkamy):

  • Dla osób mieszkających w dzielnicy Wrocław – Śródmieście, Wrocław – Psie Pole:

I Inspektorat ZUS we Wrocławiu (chwilowo niedostępny)

50-225 Wrocław, ul. Reymonta 4/6

  • Dla osób mieszkających w dzielnicy Wrocław – Fabryczna (wyłączając osiedla Grabiszyn, Oporów, Szczepin) oraz Wrocław – Stare Miasto:

II Inspektorat ZUS we Wrocławiu

53-641 Wrocław, ul. Litomska 36

  • Dla mieszkańców pozostałych dzielnic:

III Oddział ZUS we Wrocławiu

50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11

Ubezpieczyć można się również w prywatnych agencjach ubezpieczeniowych. Można wybrać dowolny pakiet usług w zależności od potrzeb i finansowych możliwości. Najbardziej popularne są firmy świadczące usługi medyczne: LUX MED, Medicover.

WAŻNE! Dla posiadaczy Karty Polaka: po podpisaniu umowy z NFZ i wypełnieniu druków ZUS (druk ZZA i druk oświadczenia-dostępne również w dziekanacie), należy przedstawić umowę najpierw w dziekanacie swojego wydziału w celu potwierdzenia, a potem w Centrum Spraw Studenckich UPWr, ul. C. K. Norwida 25, pokój nr 3.

Tylko wtedy składki zdrowotne są opłacane przez UPWr.