Zameldowanie czasowe na terytorium Polski cudzoziemców

Polskie prawo wymaga od cudzoziemców zgłoszenia miejsca swojego pobytu na terenie Polski, jeżeli pobyt przekracza okres 30 dni (w przypadku obywateli spoza UE/EFTA) lub 3 miesięcy (w przypadku obywateli UE/EFTA). Takie zgłoszenie na czas określony (np. studiów, pracy) nazywamy zameldowaniem czasowym.

Kogo dotyczy?

Obywatele Unii Europejskiej (UE) bądź Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz obywatele krajów spoza UE/ EFTA.

Kiedy należy się zameldować?

W okresie 30 dni od momentu przyjazdu do Polski dla obywateli UE/EFTA. Najpóźniej 4 dnia po przyjeździe do Polskie dla obywateli krajów spoza UE/EFTA.

Gdzie można zameldować we Wrocławiu?

Wniosek o zarejestrowanie składa się osobiście do Biura meldunkowego Urzędu Miejskiego (możesz wybrać dowolne biuro z listy poniżej):

Urzędy Miejskie we Wrocławiu: 

  •   Biuro meldunkowe

       ul. G. Zapolskiej 4

       parter, sala 3

       poniedziałek – piątek, godz. 8:00–17:15


  •   Biuro meldunkowe

       pl. Nowy Targ 1-8

       parter, lewa strona parteru w budynku

       poniedziałek – piątek, godz. 8:00–17:15


  • Biuro meldunkowe

       al. Kromera 44

       parter, prawa strona parteru w budynku

       poniedziałek – piątek, godz. 8.00-15.15


Jakie dokumenty trzeba wziąć ze sobą?

  1. Wypełniony formularz ‘Zgłoszenie pobytu czasowego’. Formularz znajduje się tu  
  2. Ważny dokument tożsamości: paszport lub europejski dowód osobisty;
  3. Wiza lub karta pobytu (tylko dla obywateli krajów spoza UE/EFTA);
  4. Zaświadczenie z domu studenckiego UPWr o przyznanym miejscu w akademiku (w tym celu biuro domu studenckiego wypełnia pole nr 5 w formularzu ‘zgłoszenie pobytu czasowego’) lub zaświadczenie właściciela mieszkania o wynajmowaniu lokalu osobie składającej wniosek (w tym celu właściciel mieszkania wypełnia pole nr 5 w formularzu ‘zgłoszenie pobytu czasowego’)

Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) podczas rejestracji zameldowania czasowego urząd przyzna tobie twój indywidualny numer. PESEL wykorzystuje się przy podpisywaniu umów o pracę, wizyt lekarskich w ramach publicznej służby zdrowia, identyfikacji w urzędach, itd.

REJESTRACJA W URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM OBYWATELI UE/EFTA

Dla obywateli UE/EFTA możliwa jest również rejestracja pobytu w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Informacja w języku polskim  .