Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.zarządzanie i inżynieria produkcji

Tuition fee PLN 2,600 per semester

Eligibility for exemption from tuition fees- info HERE

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..ia_produkcji.html 

Overview

Student podczas studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI uzyskuje kompleksową wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych (mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie, marketing itp.) oraz technicznych. Jest przygotowany do realizacji projektów z zakresu organizacji produkcji oraz pracy, a także określaniem wpływu produkcji na środowisko przyrodnicze.

Programme structure

I rok

Nauka na pierwszym roku studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji to zapoznanie się z przedmiotami podstawowymi (np. chemia, fizyka, matematyka) z zakresu ekonomii (np. mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość w rachunku kosztów dla inżynierów) oraz z przedmiotami technicznymi jak np. mechanika i wytrzymałość materiałów.

II rok

Drugi rok studiów to dalsze zgłębianie wiedzy z zakresu ekonomii (np. finanse i rachunkowość w rachunku kosztów dla inżynierów, logistyka w przedsiębiorstwie) oraz przedmiotów technicznych jak np. projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne.

III rok

Na trzecim roku studenci wybierają temat pracy inżynierskiej. Poza tym realizują przedmioty typowo inżynierskie jak np. elektrotechnika i elektronika, inżynieria cieplna i gospodarka energią oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem jak np. zarządzanie produkcją i usługami czy też automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Dodatkowo student zapoznaje się z podstawowymi wiadomościami z zakresu produkcji rolniczej na przedmiotach tj: technologie produkcji roślinnej i technologie produkcji zwierzęcej.

IV rok

Ostatni semestr studiów to finalizowanie pracy inżynierskiej oraz realizacja przedmiotów fakultatywnych z zakresu eksploatacji systemów technicznych czy też organizacji pracy i zarządzania personelem.

Career opportunities

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji przygotowują do zarządzania procesami produkcyjnymi, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, a także do udziału w realizacji oraz wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych. Absolwent jest przygotowany do doradztwa technicznego i organizacyjnego zakresie inżynierii i organizacji produkcji rolniczej w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z inżynierią produkcji rolniczej, a także w jednostkach projektowych i doradczych z zakresu inżynierii produkcji oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Apply now! Fall semester 2024/25
Application start
1 May 2024
Application deadline
16 Jul 2024, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application start
1 May 2024
Application deadline
16 Jul 2024, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024