Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

lic.ekonomia

Czesne 2 600 zł za semestr

Zwolnienie z opłaty za studia dla cudzoziemców- informacja TUTAJ

Wpisowe 85 zł jeden raz

lub 20 euro

Więcej informacji

rekrutacja.upwr.edu.pl/..632/ekonomia.html 

Przegląd

Student podczas studiów na kierunku EKONOMIA uzyskuje wiedzę z zakresu makroekonomii i mikroekonomii. Podczas kolejnych semestrów studiów student nabywa wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej, analizy finansowej przedsiębiorstwa oraz oceny projektów inwestycyjnych. Wiedzę ekonomiczną uzupełnia podstawowymi informacjami z zakresu szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej co w aspekcie tzw. bezpieczeństwa żywnościowego kraju sprawia, iż absolwent kierunku EKONOMIA staję się specjalistą potrafiącym zrozumieć procesy zachodzące w globalnej gospodarce żywnościowej.

Struktura kierunku

I rok

Na pierwszym roku student zapozna się z przedmiotami ogólno-akademickimi jak np. matematyka, przedmiot humanistyczny czy też podstawy prawa oraz podstawowymi przedmiotami z zakresu ekonomii tj. makro- i mikroekenomia, podstawy zarządzania, rachunkowość czy też ekonomika agrobiznesu.

II rok

Kolejny rok to zgłębianie wiedzy ekonomicznej na takich przedmiotach jak ekonometria, matematyka finansowa, logistyka czy też organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Z racji specyfiki Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego student ekonomii będzie miał podczas toku studiów zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi produkcji rolniczej na przedmiotach: podstawy produkcji roślinnej, podstawy produkcji zwierzęcej, rolnictwo, a środowisko.

III rok

Trzeci rok to finalizowanie realizacji pracy dyplomowej, a także nabywanie przez studenta specjalistycznej wiedzy ekonomicznej na przedmiotach: obrót środkami produkcji w rolnictwie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie strategiczne, rynki finansowe czy też metody oceny projektów inwestycyjnych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent studiów na kierunku ekonomia ma wszechstronną wiedzę związaną z gospodarowaniem zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi, przeprowadzaniem analiz dostępnych lub tworzonych informacji. Kierunek studiów ma profil specjalistyczny ekonomiki gospodarki żywnościowej. Studenci tego kierunku uzyskują rozległą wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności zastosowania matematyki, statystyki i informatyki do praktyki gospodarczej. Absolwenci są wyspecjalizowani w ekonomicznych zagadnieniach sektora gospodarki żywnościowej. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych, instytucjach obsługi rolnictwa, agencjach rządowych, administracji gospodarczej, w organizacjach i instytucjach na stanowiskach operacyjnych w kraju i zagranicą, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2023/24
Termin końcowy zgłoszenia
13 lip 2023, 12:00:00
czas środkowoeuropejski
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2023
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2023/24
Termin końcowy zgłoszenia
13 lip 2023, 12:00:00
czas środkowoeuropejski
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2023