II nabór na studia w języku polskim

Photo illustrating the news item

1 sierpnia rozpoczynamy II nabór na studia stacjonarne I stopnia, a także nabór na studia niestacjonarne i wybrane kierunki stacjonarne II stopnia prowadzone w języku polskim.


Kandydaci!

W II naborze dostępne są następujące kierunki stacjonarne I stopnia:

- agrobiznes,
- agroinżynieria,
- biologia,
- biologia człowieka,
- biotechnologia stosowana roślin,
- ekonomia,
- inżynieria bezpieczeństwa,
- inżynieria i gospodarka wodna,
- inżynieria środowiska,
- medycyna roślin,
- ochrona środowiska,
- odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
- ogrodnictwo,
- rolnictwo,
- technologia żywności i żywienie człowieka,
- zarządzanie i inżynieria produkcji,
- zarządzanie jakością i analiza żywności,
- zootechnika.

II nabór na studia stacjonarne I stopnia trwa do 15 września.

Od 1 sierpnia rozpoczynamy także nabór na:
- weterynarię niestacjonarną oraz
- na pozostałe kierunki niestacjonarne – budownictwo (I stopnia), rolnictwo i zootechnikę (I i II stopnia),
- a także na wybrane kierunki studiów stacjonarnych II stopnia: biologię, biologię człowieka, bioinformatykę oraz żywienie człowieka i dietetykę.

W razie pytań napisz do nas: admission@upwr.edu.pl

30 lip 2021