Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.rolnictwo- studia niestacjonarne

Tuition fee PLN 2,100 per semester

Candidates with Karta Polaka who study under the same admissions procedure as Polish candidates can study for 2100 PLN per semester.

Application fee PLN 85 one-time

or 20 euro

More information

rekrutacja.upwr.edu.pl/..41/rolnictwo.html 

Overview

Absolwent kierunku rolnictwo posiada wiedzą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, prowadzonej zgodnie z zasadami rolnictwa integrowanego. Ma podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, a także opanowane podstawy ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Potrafi wykonywać i opracowywać projekty nowych rozwiązań technologicznych oraz przetwarzać dane przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Studia na kierunku rolnictwo przekazują bogatą wiedzę z zakresu agronomii, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności, ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w rolnictwie. Wielu studentów tego kierunku odbywa praktyki w renomowanych polskich i zagranicznych firmach związanych z szeroko pojętym rolnictwem,

Programme structure

I rok

Pierwszy rok to zdobycie efektów kształcenia z tzw. przedmiotów ogólnych, pozwalających wyjaśnić funkcjonowanie organizmu roślinnego i zrozumieć jego powiązanie z otaczającym ją siedliskiem Ponadto studenci zapoznają się z prawami ekonomii oraz technikami informatycznymi

II rok

Drugi rok to poznawanie nauk wprowadzających do integrowanej produkcji roślinnej, pozytywie wpływającej na ilość i jakość plonu oraz środowisko przyrodnicze. To etap w którym zdobywa się również wiedzę z innych działów produkcji rolniczej, np. zwierzęcej.

III rok

W planie studiów dla tego roku dominują przedmioty ściśle związane z kierunkiem studiów. Studenci poznają wiedzę i umiejętności z uprawy najważniejszych roślin, ich odżywiania i ochrony przed patogenami. To również okres studiów w którym studenci sami wybierają fakultety z tzw. przedmiotów do wyboru ściśle związanych z rolnictwem. To czas szlifowania umiejętności praktycznych w ramach 12 tygodniowej praktyki odbywanej w wiodących gospodarstwach rolnych lub firmach ściśle związanych z rolnictwem.

IV rok

To ciąg dalszy zdobywania wiedzy z zakresu uprawy i ochrony roślin, która pozwoli uzyskać nie tylko odpowiednią ilość plonu ale również zapewnić jego najlepszą jakość. To poznawanie praw ekonomiki rolnictwa i tworzenie pracy inżynierskiej uwzgledniającej nowe elementy technologii uprawy roślin ze wskazaniem ekonomicznej celowości takich rozwiązań.

Career opportunities

Absolwent rolnictwa jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych w kraju i za granicą

Apply now! Fall semester 2024/25
Application start
1 Aug 2024
Application deadline
23 Sept 2024, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024
Apply now! Fall semester 2024/25
Application start
1 Aug 2024
Application deadline
23 Sept 2024, 12:00:00
Central European Time
Studies commence
1 Oct 2024