Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.rolnictwo- studia niestacjonarne

Czesne 2 100 zł za semestr

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka, którzy studiują na takich samych zasadach jak obywatele polscy, opłata za semestr studiów wynosi 2100 PLN.

Wpisowe 85 zł jeden raz

lub 20 euro

Więcej informacji

rekrutacja.upwr.edu.pl/..41/rolnictwo.html 

Przegląd

Absolwent kierunku rolnictwo posiada wiedzą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, prowadzonej zgodnie z zasadami rolnictwa integrowanego. Ma podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, a także opanowane podstawy ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Potrafi wykonywać i opracowywać projekty nowych rozwiązań technologicznych oraz przetwarzać dane przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Studia na kierunku rolnictwo przekazują bogatą wiedzę z zakresu agronomii, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności, ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w rolnictwie. Wielu studentów tego kierunku odbywa praktyki w renomowanych polskich i zagranicznych firmach związanych z szeroko pojętym rolnictwem,

Struktura kierunku

I rok

Pierwszy rok to zdobycie efektów kształcenia z tzw. przedmiotów ogólnych, pozwalających wyjaśnić funkcjonowanie organizmu roślinnego i zrozumieć jego powiązanie z otaczającym ją siedliskiem Ponadto studenci zapoznają się z prawami ekonomii oraz technikami informatycznymi

II rok

Drugi rok to poznawanie nauk wprowadzających do integrowanej produkcji roślinnej, pozytywie wpływającej na ilość i jakość plonu oraz środowisko przyrodnicze. To etap w którym zdobywa się również wiedzę z innych działów produkcji rolniczej, np. zwierzęcej.

III rok

W planie studiów dla tego roku dominują przedmioty ściśle związane z kierunkiem studiów. Studenci poznają wiedzę i umiejętności z uprawy najważniejszych roślin, ich odżywiania i ochrony przed patogenami. To również okres studiów w którym studenci sami wybierają fakultety z tzw. przedmiotów do wyboru ściśle związanych z rolnictwem. To czas szlifowania umiejętności praktycznych w ramach 12 tygodniowej praktyki odbywanej w wiodących gospodarstwach rolnych lub firmach ściśle związanych z rolnictwem.

IV rok

To ciąg dalszy zdobywania wiedzy z zakresu uprawy i ochrony roślin, która pozwoli uzyskać nie tylko odpowiednią ilość plonu ale również zapewnić jego najlepszą jakość. To poznawanie praw ekonomiki rolnictwa i tworzenie pracy inżynierskiej uwzgledniającej nowe elementy technologii uprawy roślin ze wskazaniem ekonomicznej celowości takich rozwiązań.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent rolnictwa jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych w kraju i za granicą

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2024/25
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 sie 2024
Termin końcowy zgłoszenia
23 wrz 2024, 12:00:00
czas środkowoeuropejski
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2024
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2024/25
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 sie 2024
Termin końcowy zgłoszenia
23 wrz 2024, 12:00:00
czas środkowoeuropejski
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2024