Logo of Wrocław University of Environmental and Life Sciences

inż.rolnictwo- studia niestacjonarne

Czesne 2 100 zł za semestr

Dla kandydatów posiadających Kartę Polaka, którzy studiują na takich samych zasadach jak obywatele polscy, opłata za semestr studiów wynosi 2100 PLN.

Więcej informacji

rekrutacja.upwr.edu.pl/..41/rolnictwo.html 

Przegląd

Absolwent kierunku rolnictwo posiada wiedzą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, prowadzonej zgodnie z zasadami rolnictwa integrowanego. Ma podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną, a także opanowane podstawy ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Potrafi wykonywać i opracowywać projekty nowych rozwiązań technologicznych oraz przetwarzać dane przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych. Studia na kierunku rolnictwo przekazują bogatą wiedzę z zakresu agronomii, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności, ekonomiki oraz organizacji i zarządzania w rolnictwie. Wielu studentów tego kierunku odbywa praktyki w renomowanych polskich i zagranicznych firmach związanych z szeroko pojętym rolnictwem,

Struktura kierunku

I rok

Pierwszy rok to zdobycie efektów kształcenia z tzw. przedmiotów ogólnych, pozwalających wyjaśnić funkcjonowanie organizmu roślinnego i zrozumieć jego powiązanie z otaczającym ją siedliskiem Ponadto studenci zapoznają się z prawami ekonomii oraz technikami informatycznymi

II rok

Drugi rok to poznawanie nauk wprowadzających do integrowanej produkcji roślinnej, pozytywie wpływającej na ilość i jakość plonu oraz środowisko przyrodnicze. To etap w którym zdobywa się również wiedzę z innych działów produkcji rolniczej, np. zwierzęcej.

III rok

W planie studiów dla tego roku dominują przedmioty ściśle związane z kierunkiem studiów. Studenci poznają wiedzę i umiejętności z uprawy najważniejszych roślin, ich odżywiania i ochrony przed patogenami. To również okres studiów w którym studenci sami wybierają fakultety z tzw. przedmiotów do wyboru ściśle związanych z rolnictwem. To czas szlifowania umiejętności praktycznych w ramach 12 tygodniowej praktyki odbywanej w wiodących gospodarstwach rolnych lub firmach ściśle związanych z rolnictwem.

IV rok

To ciąg dalszy zdobywania wiedzy z zakresu uprawy i ochrony roślin, która pozwoli uzyskać nie tylko odpowiednią ilość plonu ale również zapewnić jego najlepszą jakość. To poznawanie praw ekonomiki rolnictwa i tworzenie pracy inżynierskiej uwzgledniającej nowe elementy technologii uprawy roślin ze wskazaniem ekonomicznej celowości takich rozwiązań.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent rolnictwa jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także do prowadzenia gospodarstw rolniczych w kraju i za granicą

Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2024/25
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 sie 2024
Termin końcowy zgłoszenia
23 wrz 2024, 12:00:00
czas środkowoeuropejski
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2024
Zaaplikuj teraz! Semestr zimowy 2024/25
Początek przyjmowania zgłoszeń
1 sie 2024
Termin końcowy zgłoszenia
23 wrz 2024, 12:00:00
czas środkowoeuropejski
Rozpoczęcie studiów
1 paź 2024